تماس با ما

نشانی : تهران خیابان آزادی- روبروی دانشگاه صنعتی شریف- پلاک 454

تلفن : 61903 - 021 - (30خط)
فاكس : 66053652 - 021
صندوق پستی : 1384-13445
پست الكترونيكي : info@samasoft.net

پرتال مشتریان

ارزش های سما سامانه

ارزشهایی که «سما سامانه» ترویج می‌کند
در سماسامانه ما 9 رفتار و مهارت را در همکارانمان ارج می نهیم و ترویج می کنیم ، و این یعنی ما کسانی را استخدام می کنیم و نگه میداریم که رفتار و مهارت های زیر را از خود نشان دهند:

صداقت و اخلاق
•    به صراحت، صداقت و راستگویی شناخته شدن•    رفتارها را با اخلاق همسو کردن نه با منافع خود
•    سیاسی رفتار نکردن در زمان مخالف بودن با دیگران
•    تنها چیزهایی را در مورد همکاران خود می گویید که رودروی آنها هم می گویید
•    در پذیرش اشتباهات خود سریع بودن
•    رعایت اخلاق برای شما مقدم بر همه چیز است
تاثیرگذاری
•    مسوولیت پذیری و هر روز میزان قابل توجهی کار مهم انجام دادن
•    بطور پیوسته کارایی بالایی از خود نشان دادن بطوری که دیگران می توانند به شما تکیه کنند
•    سخت کوشی و بر روی نتایج بزرگ متمرکز شدن و نه فرایندها
•    تعصب به عمل داشتن در مقابل فلج بودن در تحلیل شرایط
•    همسو با ماموریت سماسامانه رفتار کردن


قضاوت و تصمیمگیری هوشمندانه
•    تصمیمگیری هوشمندانه حتا در عین ابهام
•    تشخیص ریشه مسائل درمقابل پرداختن به ظواهر
•    تفکر استراتژیک داشتن، چه هستیم، چه نیستیم و به کجا می رویم
•    توان تفکیک چیزی هایی که الان باید خوب انجام شود و چه چیزهایی باید بعدا بهتر شود

تعامل و گفتگو
•    کنش به جای واکنش، اول خوب شنیدن به جای واکنش سریع
•    مختصر و شمرده در گفتار و نوشتار بودن
•    بدون توجه به جایگاه افراد و اینکه با شما مخالفند با آنها با احترام رفتارکردن
•    حفظ وقار حتی درشرایط پرتنش و استرس

کنجکاوی
•    بسرعت و مشتاقانه یاد گرفتن، بدنبال یادگیری چیزهای نو بودن
•    بدنبال فهمیدن استراتژی ما، بازار ما، مشتریان ما و شرکای کاری ما بودن
•    در مورد کسب و کار، فناوری اطلاعات، آموزش و آموزش عالی مطلع بودن
•    خارج از حیطه تخصصی خود نیز همکاری موثری داشتن

نوآوری
•    برای یافتن راه حل عملی و علمی برای مسائل سخت، مفاهیم را بازنگری کردن
•    تصورات غالب را به چالش کشیدن وقتی رهیافت های بهتری پیشنهاد می شود
•    طرح ایده های جدیدی که مفیدند
•    شرکت را چالاک و چابک ترکردن با کاستن از پیچیدگی ها و صرف زمان برای ساده سازی

شجاعت
•    چیزی که فکر می کنید درست است را می گویید حتا اگر بحث برانگیز باشد
•    تصمیم های سخت گرفتن بدون پریشانی
•    انجام ریسک های هوشمندانه
•    فعالیتهایی که منسجم با ارزشهای ما نیستند را به چالش کشیدن

شوق و اشتیاق
•    با تشنگی خود به تعالی، الهام بخش دیگران بودن
•    به شدت مراقب موفقیت سماسامانه بودن
•    پیروزی ها را جشن گرفتن
•    در عظم خود استوار بودن


از خود گذشتگی
•    بدنبال بهترین ها برای سماسامانه بودن، تا بهترین برای خود یا واحد خود
•    نفس خود را کنار گذاشتن زمانی که دنبال بهترین ایده هستید
•    برای کمک به همکاران زمان گذاشتن
•    دانش خود را باز و فعالانه به اشتراک گذاشتن
•    مسوولیت پذیری اجتماعی را بخشی از وظیفه خود در مقابل جامعه دانستن
(مسوولیت پذیری اجتماعی یعنی مشارکت در امور خیر و عام المنفعه، تلاش در حفظ محیط زیست و...)

گروه امنیتی سما